In bepaalde landen maakt de wetgeving het vestigen van octrooien bepaald niet eenvoudig. In sommige landen kan nog tijdens of onmiddellijk na de octrooiverleningsprocedure door derden worden geopponeerd tegen het ontstaan of effectief worden van een recht. Andere landen, zoals Nederland, kennen een systeem waarbij een octrooi pas op zijn geldigheid wordt getoetst op het moment dat het aan de rechter wordt voorgelegd, bijvoorbeeld in het kader van een inbreukprocedure.

Het kan voorkomen, dat een derde met een artikel, een product of een werkwijze Uw octrooirechten schendt. Een dergelijke inbreuk wordt meestal aan de rechter voorgelegd. Bij al deze juridische procedures staat Schumann Patent Consultancy U met raad en daad terzijde. Wij adviseren en begeleiden U bovendien in situaties waarin U zich onverhoopt moet verdedigen tegen rechten van derden, bijvoorbeeld wanneer Uw bedrijf wordt beschuldigd van inbreuk op een octrooi.