Technische innovaties en originele nieuwe producten komen meestal niet uit de lucht vallen. Ze kosten U veel denkwerk, tijd en geld en vertegenwoordigen vaak een grote economische waarde. Logisch dat U niet wilt dat de eerste de beste er met Uw uitvinding vandoor gaat. Met een octrooi of patent beschermt U Uw creativiteit effectief tegen ongeoorloofde toepassing door derden.

Met een octrooi legt U het monopolie op Uw technische uitvinding ondubbelzinnig vast. Octrooien kunnen onder meer worden verleend voor artikelen of producten, machines, werkwijzen, gebruik van bestaande middelen voor een nieuw doel, productiemethodes, elektronische schakelingen en software.

Om voor een octrooi in aanmerking te kunnen komen moet Uw uitvinding in ieder geval aan twee basisvereisten voldoen: nieuwheid en inventiviteit. De uitvinding mag dus niet al bestaan en mag ook niet onmiddellijk voor de hand liggen.